خبرهای المپیادی و مطالب آموزشی و خاطرات ملس!!
 

بخش اول : ساختار اتم : قسمت اول . قسمت دوم

بخش دوم :خواص تناوبی عنصرها

بخش سوم : ترکیب های یونی

بخش چهارم : ترکیب های کووالانسی :

قسمت اول . قسمت دوم . قسمت سوم

بخش پنجم :کربن و ترکیب های آلی

  نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳ تیر۱۳۸۷ساعت 12:0  توسط آرزو   | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM