خبرهای المپیادی و مطالب آموزشی و خاطرات ملس!!
 

مقدمه :  شيمی ، دانشی برای همه روزگاران

بخش اول : مایعی کمیاب در عین فراوانی

بخش دوم:دی پی هوایی پاکیزه

بخش سوم : مصرف دوباره تنها راه ادامه

بخش چهارم : طلای سیاه اندوخته ای رو به پایان

 

  نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳ تیر۱۳۸۷ساعت 11:48  توسط آرزو   | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM